W tym miejscu złożysz wniosek o przeniesienie niewykorzystanych środków z karty Up Lunch, przeznaczonej dla Pracowników firmy Novartis Poland, LEX S.A. i Sandoz Polska, których termin upłynie 31 grudnia 2021 r.

Zapraszamy od 12 grudnia